Εκτύπωση
Επίσης διαθέσιμο:  English   Deutsch   Български   Italiano  

Μεικτή ηλεκτρονική επιγραφή πάρκινγκ ελεύθερων θέσεων

Ηλεκτρονικές επιγραφές για συστήματα διαχείρισης Parking. Οι επιγραφές αυτές ενημερώνουν του οδηγούς για το ποιες λωρίδες είναι ελεύθερες για διέλευση προς ή από τους χώρους Parking. Ενημερώνουν επίσης για το πόσες διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν στο πάρκινγκ ή αν είναι πλήρες. ο Χειρισμός γίνεται με ασύρματο τηλεχειριστήριο ή αυτόματα από ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρίσκεται στο Parking ή και απομακρυσμένα μέσω ίντερνετ.

Η ηλεκτρονική επιγραφή πάρκινγκ διαθέτει δύο προγραμματισμένα μηνύματα που αλλάζουν με έναν απλό διακόπτη, όπως παρακάτω:

Για εσάς που σχεδιάζετε ή κατασκευάζετε αυτόματα συστήματα πάρκινγκ, το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι διαθέσιμο για να προσαρμόσετε την ηλεκτρονική επιγραφή ώστε να ανσωματωθεί στο συστημά σας εμφανίζοντας στο κοινό τις απαραίτητες πληροφορίες.

Περισσότερες φωτό:
κάντε κλικ για μεγέθυνση.