Εκτύπωση
Επίσης διαθέσιμο:  English 

USB Ασύρματος πομποδέκτης 869 MHz

Μετατροπέας USB σε RF ασύρματης μετάδοσης πομποδέκτη για γενική χρήση, όπως έλεγχος συσκευών από υπολογιστή ή εφαρμογές IoT. Λειτουργεί σε εγκεκριμένη συχνότητα 869 MHz με μεγάλη εμβέλεια έως και ένα χιλιόμετρο σε ανοιχτό χώρο.

Συστήματα που υποστηρίζει ο Driver του converter:

Κωδικός: RSW869U
€35.00