Σταυροί Φαρμακείων με LED

Ηλεκτρονικοί ψηφιακοί σταυροί φαρμακείων με LED, με δυνατότητα εμφάνισης κυλιώμενων μηνυμάτων, ώρας, θερμοκρασίας και video