Πυλώνας πρατηρίου Χαρκά με ηλεκτρονικές πινακίδες LED στην Θεσσαλονίκη