Ολοκληρωμένη μεκτή επιγραφή με δύο τιμές καυσίμων και φωτεινά μέρη με φωτισμό LED.