Πυλώνας με ψηφία LED 24 cm στο Τριάδι Θεσσαλονίκης 2