Χρονόμετρο LED υψηλής ακρίβειας και πιστότητας σε χειρουργείο υπό κατασκευή.