Στο εργοστάσιο της Hellas_gold (ορυχεία στη Στρατονίκη Χαλκιδικής) λειτουργούν 2 ηλεκτρονικές επιγραφές 4 γραμμών εξωτερικού χώρου για την ενημέρωση του προσωπικού.