Печат
Also available:  English   Deutsch   Italiano    Ελληνικά 

Οθόνη: Ημέρες χωρίς τύχη

 

Нашата компания отговаря на определените разпоредби за безопастност, които изискват индустриите да имат надпис, който показва дните, които са минали от последния инцидент в завода. Русис Системи предлага смесено електронно табло със система за преброявяне на дните, когато фабриката работи без инциденти.

Благодарение на този външен знак, който може да се постави и на работното място, фабриките показват „Дни без злополука“, за да подчертаят привеждането на индустрията в съответствие със стандартите за здраве и безопасност, определени в съответната разпоредба.  Разглеждането на броя на дните без промишлени аварии е допълнителен стимул за поддържане и подобряване на сигурността на работното място, както за персонала, така и за ръководството.
 
Що се отнася до експлоатацията на системата, не само, че рестартирате брояча на деня, когато е необходимо, но можете да промените / коригирате номера, когато е необходимо.

Когато системата не преброява дни, е възможно да показва  време,дата и температура. 

φωτογραφίες:

SKU product_133
€600.00