Συστήματα Προτεραιότητας

Ηλεκτρονικά Συστήματα διαχείρισης προτεραιότητας για Δημόσιους χώρους, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και καταστήματα. Πλήρης εξοπλισμός και αναλώσιμα.