QR-Code of this page

QR-Code dieser Seite

Πληρωμή με PayPal

atokes doseis sm

Πληρώστε τώρα με PayPal εύκολα γρήγορα και με ασφάλεια!

Newsletter

 

Join our Newsletter

gp4-18_back.png

Οδηγίες κατά τη σύνδεση:

Συνδέστε την παροχή της συσκευής με  το δίκτυο 220V 50Hz. Προσοχή!  Είναι απαραίτητη και η σύνδεση της  γείωσης για λόγους ασφαλείας και σταθερότητας στη λειτουργία. Το καλώδιο του ρεύματος πρέπει να καλυφθεί σε προστατευτικό πλαστικό σωλήνα ή να προστατευτεί με άλλο μέσο όταν είναι εκτεθειμένο σε υπαίθριο χώρο, μέχρι το μπουάτ σύνδεσης.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για εξωτερικούς χώρους και είναι κατασκευασμένη για να λειτουργεί σε πολύ χαμηλές αλλά και υψηλές θερμοκρασίες, στο νερό της βροχής και σε υψηλή υγρασία. Επίσης Η ένταση της φωτεινότητας των LEDs είναι τέτοια ώστε να είναι ευκρινέστατες οι πληροφορίες σε απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο.

Προσοχή πρέπει να δείξετε στην περίπτωση που υπάρχει πολύ κοντά στο σημείο τοποθέτησης, επιγραφή με λάμπες φθορίου ή neon. Το ηλεκτρονικό Display πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απομονωμένο ηλεκτρικά από την φωτεινή επιγραφή και τα καλώδια τροφοδοσίας 220 VAC να απέχουν 10 πόντους τουλάχιστον μεταξύ τους και αν πρέπει να συνδεθούν αυτο να γίνει όσο το δυνατόν μακρύτερα.

Η ίδια απομόνωση πρέπει να τηρηθεί και για την σύνδεση των καλωδίων επικοινωνίας data μεταξύ ηλεκτρονικών επιγραφών για συγχρονισμένη λειτουργία. Τα καλώδια data επικοινωνίας πρέπει να εγκατασταθούν σε απόσταση τουλάχιστον 5-10 εκατοστών μακριά από τα καλώδια 220 VAC.

Λειτουργία:

Η ηλεκτρονικές πινακίδες τιμών καυσίμων έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν ψηφιακές ενδείξεις τεσσάρων ή άλλο αριθμό ψηφίων ανά πινακίδα. Έως 16 πινακίδες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους παράλληλα με καλώδιο RS485 διπολικό σε ένα δύκτυο που η κάθε μία θα δείχνει διαφορετική τιμή. Η κάθε μία πινακίδα έχει το δικό της address και η πινακίδα master έχει το address '0' . Η διάταξη και ή λειτουργία του συστήματος φαίνεται στο διάγραμμα παρακάτω.

Gas prices LED Displays Diagram

Ο χειρισμός του και οι επιλογές μπορούν να γίνουν με το συνοδευτικό τηλεκοντρόλ υπέρυθρων ή σε σύνδεση με υπολογιστή με το ειδικό λογισμικό της Εταιρίας. Η εμβέλεια του τηλεκοντρόλ υπέρυθρών είναι μέχρι 20 μέτρα με κατεύθυνση προς τον δέκτη. Προσοχή όταν το Display βρίσκεται σε απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο η εμβέλεια αυτή μειώνεται. Ό δέκτης υπέρυθρων βρίσκεται στην τιμή με Address “0” στο πρώτο ψηφίο αριστερά στο πάνω μέρος του. Διατίθεται επισης και τηλεχειριστήριο RF μακρυνής εμβέλειας.

H ένταση της φωτεινότητας των LEDs αυξομειώνεται σε σχέση με τις εξωτερικές συνθήκες με την βοήθεια ενός φωτοαισθητήρα που βρίσκεται πάνω στο Display. Εάν το Display διαθέτει και φωτεινό μέρος τότε αυτόματα, μετά την πτώση του εξωτερικού φωτισμού (βράδυ), ανοίγουν οι λάμπες φωτισμού που διαθέτει το Display.

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

Superior-Classic_1in1_a.jpgΟ δέκτης υπέρυθρων βρίσκεται στην κεντρική πινακίδα με address "0" και συνεπώς όλες οι ρυθμίσεις γίνονται εδώ.

Πατώντας το πλήκτρο [SOURCE] εμφανίζονται κατα σειρά οι ακόλουθες επιλογές:

  • Με την ένδειξη "P" αναβοσβήνει ο αριθμός των πινακίδων-τιμών καυσίμων που λειτουργεί το σύστημα. Επιλέξτε τον εδ'ω τον αριθμό των πινακίδων που έχετε συνδέσει στο master. Έπειτα πιέστε πάλι [SOURCE] για αποθήκευση και μετάβαση στην επόμενη επιλογή.
  • Με την ένδειξη 'b' αναβοσβήνει ο αριθμός που αντιστοιχεί στο επίπεδο φωτεινότητας της επιγραφής. Επιλέξτε με τα πλήκτρα ”P+και P-” ένα νούμερο από 0 ως 16 ανάλογα με την ένταση φωτισμού των LED που επιθυμείτε. Η επιλογή "0" ορίζει την φωτεινότητα στην αυτόματη λειτουργία χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο φωτοαισθητήρα για την προσαρμογή της έντασης των LEDs.  Έπειτα πιέστε πάλι [SOURCE] για αποθήκευση και μετάβαση στην επόμενη επιλογή.
  • Με την ένδειξη 'L' αναβοσβήνει ο αριθμός που αντιστοιχεί στο επίπεδο φωτεινότητας που ενεργοποιείται το αυτόματο άναμμα των λαμπών του φωτεινού μέρους της επιγραφής, άν υπάρχει. Επιλέξτε με τα πλήκτρα P+” και P- μια τιμή από 0 ως 16. Η επιλογή "0" ενεργοποιεί συνεχή λειτουργία των λαμπών της επιγραφής (πάντα αναμμένες) και η επιλογή 16 απενεργοποιεί μονίμως τις λάμπες (πάντα σβηστές). Έπειτα πιέστε πάλι [SOURCE] για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία της επιγραφής.

Η επιλογή των επιθυμητών τιμών που θα εμφανίζει η επιγραφή ή οι επιγραφές στην κανονική της λειτουργία ξεκινά με πίεση του πλήκτρου [INFO]. Αρχίζει να αναβοσβήνει το πρώτο ψηφίο. Επιλέγοντας το επιθυμητό νούμερο ο κέρσορας μετακινείται στο επόμενο ψηφίο. με το πλήκτρο ”SUBT” μετακινείται ο κέρσορας στην επόμενη θέση διαδοχικά. Η ρύθμισή διαδοχικά εφαρμόζεται με την διαδικασία αυτή σε όλες τις πινακίδες που είναι συνδεδεμένες με την κύρια πινακίδα-master. τελειώνοντας την ρύθμιση πιέστε πάλι [INFO για αποθήκευση και επιστροφή στην κανονική λειτουργία.

Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε Reset (Επανεκκίνηση) πιέστε το πλήκτρο [MUTEστο τηλεκοντρόλ. Εάν κατά τη ρύθμισης θέλετε για κάποιο λόγο να ακυρώσετε την διαδικασία πιέστε επίσης [MUTE].


Λειτουργία Flash (Αν διαθέτει): Μπορείτε αν επιθυμείτε να επιλέξετε να αναβοσβήνει (flash) το display (όλα τα ψηφία). Πιέστε το F1” και επιλέξτε ένα νούμερο από 0 έως 9. Η συχνότητα αναβοσβήματος είναι πιο γρήγορη στο 1 και πιο αργή στο 9 έτσι ώστε να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα από 1 έως 9. Επιλέγοντας 0 η λειτουργία flash απενεργοποιείται.
 
aurel controlΟι κύριες ρυθμίσεις γίνονται επίσης και με το τηλεχειριστήριο μακρυνής εμβέλειας RFμε τα αντιστοιχα μπουτόν:
  • Με το πλήκτρο '4' εισέρχεστε στη ρύθμιση του μενού [SOURCE] (όπως και με το μεγάλο τυλεχειριστήριο υπέρυρθρων).
  • Η επιλογή των επιθυμιτών τιμών ξεκινά με το πλήκτρο '1'  και αποθηκεύονται με το ίδιο πλήκτρο. Με το πλήκτρο '2' γινεται η επολογή του κάθε ψηφίου. Με το πλήκτρο '3' ο κέρσορας προχωρά στο επόμενο ψηφίο.