Οδηγίες κατά τη σύνδεση:

Remote controlΛειτουργία:

Indoor timer1 th

Το Χρονόμετρο Tabata έχει τη δυνατότητα να προβάλει και την ώρα ή και την ημερομηνία όταν δεν χρονομετρα. Προαιρετικά μπορεί να προβάλει και θερμοκρασία ή υγρασία κατόπιν παραγγελίας και με κάποιο επιπλέον κόστος. Προεραιτικά επίσης μπορεί να διαθέτει GPS συγχρονισμό για συγρονισμό του ρολογιού του με το GPS σύστημα για πολύ μεγάλη ακρίβεια. 

Αριθμός
Ώρα
Ημερομηνία
Θερμοκρασία
1
ON
OFF
OFF
2
OFF
ON
OFF
3
ON
ON
OFF
4
OFF
OFF
ON
5
ON
OFF
ON
6
OFF
ON
ON
7
ON
ON
ON

 Menu επιλογών: Μπορείτε να επιλέξετε ποιες από τις πληροφορίες που διαθέτει το Display επιθυμείτε να εμφανίζει, όταν δεν χρονομετρά, πιέζοντας το πλήκτρο [menu]. Αμέσως εμφανίζεται η ένδειξη Fκαι ένα ψηφίο να αναβοσβήνει. Όπως βλέπετε στον διπλανό πίνακα, κάθε ψηφίο από το 1 έως το 7 αντιστοιχεί σε ένα συνδυασμό εμφανίσεων.

Αμέσως μετά πιέστε πάλι το ίδιο πλήκτρο [menu].και θα εμφανιστεί η ένδειξη F2. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον ρυθμό εναλλαγής των πληροφοριών. Από 1 έως 9 δευτερόλεπτα (για πόσο χρόνο δηλαδή το display θα εμφανίζει κάθε πληροφορία).

Οι επόμενες δύο λειτουργίες του [menu]αφορούν στην λειτουργία του ραδισυγχρονισμού DCF (στο συγκεκριμένο μοντέλο αγνοήστε τις)

Προεπιλογή Χρόνου Counter Down: Πιέστε το πλήκτρο Counter Down: Για να προεπιλέξετε τον Χρόνο που θα αρχίζει η αντίστροφη χρονομέτρηση. Η εμφάνιση και η ρύθμιση γίνεται διαδοχικά. Πρώτα η ώρα, τα λεπτά. Αφού πληκτρολογήσετε διαδοχικά 4 νούμερα, αμέσως μετά πιέστε ξανά Counter Downγια να καταχωρηθεί στη μόνιμη μνήμη η ρύθμιση. Όποτε επιθυμείτε μπορεί να αλλάξετε πάλι τον χρόνο εκκίνησης του χρονομέτρου αντίστροφης μέτρησης.

Λειτουργία Χρονομέτρησης: Υπάρχουν συνολικά 2 τρόποι χρονομέτρησης. Up Counter – κανονική χρονομέτρηση η οποία ξεκινά με το πλήκτρο Up Counter και Counter DownΑντίστροφη χρονομέτρηση αρχίζοντας με τον προεπιλεγμένο χρόνο η οποία αρχίζει πιέζοντας το πλήκτρο (Down). H χρονομέτρηση αρχίζει μόνο όταν πιέσετε το πλήκτρο CH+. επίσης μπορείτε να σταματάτε (παγώσετε) το χρόνο και να συνεχίζεται πάλι τη χρονομέτρηση πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο. Σε κάθε έναρξη ή παύση ή τέλος της χρονομέτρησης ακούγεται η ηχητική ειδοποίηση - Κόρνα της συσκευής και θα πρέπει να γνωρίζεται ότι ο χρόνος αρχίζει να μετρά μόλις σταματήσει η Κόρνα και τελειώνει πάλι μόλος αρχίσει να ηχεί η Κόρνα.

Set Time Counter:

Επιλογή 2 χρόνων: Για την επιλογή 1ου χρόνου πατάτε το κουμπί με την ένδειξη Counter 1ου χρόνου (βλ. εικόνα) και έπειτα το πλήκτρο Ch+. Για την επιλογή 2ου χρόνου πατάτε Counter2ου χρόνου (βλ. εικόνα) και έπειτα το πλήκτρο Ch+.

Reset:

Με την επιλογή Reset το Χρονόμετρο επιστρέφει στην κατάσταση Ρολογιού / Ώρας / Ημερομηνίας.  

*Η πιο κάτω φωτογραφία είναι για παλιότερα μοντέλα.

PHILIPS SMART-25290odigiestabata