QR-Code of this page

QR-Code dieser Seite

Πληρωμή με PayPal

atokes doseis sm

Πληρώστε τώρα με PayPal εύκολα γρήγορα και με ασφάλεια!

Newsletter

 

Join our Newsletter

Οδηγίες κατά τη σύνδεση:

IR Remote web Συνδέστε την παροχή της συσκευής με  το δίκτυο 220V 50Hz. Προσοχή!  Είναι απαραίτητη και η σύνδεση της  γείωσης για λόγους ασφαλείας. Το καλώδιο του ρεύματος πρέπει να καλυφθεί σε προστατευτικό πλαστικό σωλήνα ή να προστατευτεί με άλλο μέσο όταν είναι εκτεθειμένο σε υπαίθριο χώρο, μέχρι το μπουάτ σύνδεσης.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για εξωτερικούς χώρους και είναι κατασκευασμένη για να λειτουργεί σε πολύ χαμηλές αλλά και υψηλές θερμοκρασίες, στο νερό της βροχής και σε υψηλή υγρασία. Επίσης Η ένταση της φωτεινότητας των LEDs είναι τέτοια ώστε να είναι ευκρινέστατες οι πληροφορίες σε απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσετε στον αισθητήρα θερμομέτρου (Probe) και στην κατάλληλη τοποθέτησή του. Ο αισθητήρας είναι μεταλλικός και κυλινδρικός και συνδέεται με τη συσκευή με καλώδιο 2,5 συνήθως μέτρων. Το μεταλλικό του μέρος πρέπει να βρίσκεται μονίμως σε σκιερό μέρος και προστατευμένο από βροχή και αέρα, έτσι ώστε ή μέτρηση και η ένδειξη της θερμοκρασίας να είναι αληθής.

Επίσης προσοχή πρέπει να δείξετε στην περίπτωση που υπάρχει πολύ κοντά στο σημείο τοποθέτησης, επιγραφή με λάμπες φθορίου ή neon. Το ηλεκτρονικό Display πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απομονωμένο ηλεκτρικά από την φωτεινή επιγραφή.

Λειτουργία:

Η επιγραφή αυτή έχει τη δυνατότητα να προβάλει την πληροφορία ώρας, ημερομηνίας καθώς και Θερμοκρασίας. Προαιρετικά μπορεί να προβάλει και την υγρασία.

Έχει την δυνατότητα να διαθέτει, προαιρετικά,  δέκτη GPS για τον απόλυτο συγχρονισμό του τοπικού ρολογιού συνεχώς, με το ατομικό ρολόι.

Ο χειρισμός του και οι επιλογές μπορούν να γίνουν με το συνοδευτικό τηλεκοντρόλ υπέρυθρων ή σε σύνδεση με υπολογιστή με το ειδικό λογισμικό της Εταιρίας. Η εμβέλεια του τηλεκοντρόλ υπέρυθρών είναι περίπου 10 μέτρα με κατεύθυνση προς τον δέκτη. Προσοχή όταν το Display βρίσκεται σε απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο η εμβέλεια αυτή μειώνεται. Ό δέκτης υπέρυθρων βρίσκεται στο πρώτο ψηφίο αριστερά στο πάνω μέρος του. Αν το display είναι διπλής όψης τότε διαθέτει δέκτη υπέρυθρων και στις δύο όψεις.

Ή ένταση της φωτεινότητας των LEDs αυξομειώνεται σε σχέση με τις εξωτερικές συνθήκες με την βοήθεια ενός φωτοαισθητήρα που βρίσκεται πάνω στο Display. Εάν το Display Διαθέτει και φωτεινό μέρος τότε αυτόματα, μετά την πτώση του εξωτερικού φωτισμού (βράδυ), ανοίγουν οι λάμπες φωτισμού που διαθέτει το Display.

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

Συγχρονισμός ρολογιού: Εξ αρχής και αν η συσκευή δεν διαθέτει αυτόματο  GPS Δέκτη, θα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά το εσωτερικό ρολόι της συσκευής με την τρέχουσα ακριβή ώρα. Για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή πιέστε το πλήκτρο Setστο τηλεκοντρόλ. Αμέσως αρχίζει να αναβοσβήνει το πρώτο ψηφίο από αριστερά. Πληκτρολογήστε τη σωστή τιμή (ώρες, λεπτά) και αμέσως μετά πιέστε πάλι το πλήκτρο  Setκαι τώρα εμφανίζεται να αναβοσβήνει ή ημερομηνία (ημερομηνία, μήνας). Αφού πληκτρολογήσετε και την σωστή ημερομηνία πιέστε πάλι Setκαι τώρα ακολουθεί η χρονολογία στην οποία μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο τα δύο τελευταία ψηφία. Τέλος πατήστε ακόμα μια φορά Setώστε να καταχωρηθούν όλες οι αλλαγές και αμέσως μετά το Display επανέρχεται στην κανονική λειτουργία του. Κάντε ξανά το ίδιο όποτε το Ρολόι του Display χρειάζεται συγχρονισμό, εκτός αν διαθέτει αυτόματο συγχρονισμό.

Menu επιλογών: Μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε ποιες από τις πληροφορίες που διαθέτει το Display επιθυμείτε να εμφανίζει πιέζοντας το πλήκτρο Menu. Αμέσως εμφανίζεται η ένδειξη F1 και ένα ψηφίο να αναβοσβήνει. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για να επιλέξετε το ψηφίο αυτό. Κάθε ψηφίο από το 1 έως το 7 αντιστοιχεί σε ένα συνδυασμό εμφανίσεων.

Αριθμός
Ώρα
Ημερο-μηνία
Θερμο-κρασία
1
ON
OFF
OFF
2
OFF
ON
OFF
3
ON
ON
OFF
4
OFF
OFF
ON
5
ON
OFF
ON
6
OFF
ON
ON
7
ON
ON
ON

 Αμέσως μετά πιέστε πάλι το πλήκτρο Menuκαι θα εμφανιστεί η ένδειξη F2. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον ρυθμό εναλλαγής των πληροφοριών. Από 1 έως 9 δευτερόλεπτα (για πόσο χρόνο δηλαδή το display θα εμφανίζει κάθε πληροφορία).

Οι επόμενες δύο λειτουργίες του Menu Αφορούν στην λειτουργία του δέκτη GPS . Στην περίπτωση που δεν υπάρχει GPS μπορείτε να τις παραλείψετε πιέζοντας διαδοχικά άλλες δύο φορές το πλήκτρο Menu ώστε να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

GPS Ενδείξεις.

Στην πρώτη από αυτές τις δύο ενδείξεις, αμέσως μετά το F2 εμφανίζεται το Pκαι ένα διψήφιο νούμερο. Αυτή η ένδειξη δείχνει πόσες ημέρες (24ωρα) έχουν περάσει από την τελευταία ενημέρωση που έχει δεχθεί το τοπικό σας ρολόι από τον πομπό του GPS. Σε μερικές περιπτώσεις ειδικά στην Ελλάδα λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πομπό (πάνω από 2000 χλμ.)  ή και λόγω επιδράσεως άλλων συσκευών ή παρεμβολών, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχουμε λήψη για αρκετές μέρες. (Ζητήστε να ενημερωθείτε από τον αντιπρόσωπο ή από την ROUSIS SYSTEMS ή στο internet www.rousis.gr για την λειτουργία του συστήματος αυτόματης ενημέρωσης ρολογιών από τον Ράδιο-Πομπό GPS)

Πιέζοντας πάλι Menu η επόμενη ένδειξη που εμφανίζεται είναι το bκαι ένα διψήφιο νούμερο. Το νούμερο αυτό δείχνει αν υπάρχει συνεχής και καλή λήψη δεδομένων από στον δέκτη GPS. Εάν η λήψη είναι καλή το νούμερο αυτό θα αυξάνεται συνεχώς με ρυθμό ανά ένα δευτερόλεπτο, καθώς η ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων από τον Πομπό GPS είναι ένα bit ανά δευτερόλεπτο.

Για να έχετε όσο το δυνατόν πιο καλή λήψη του δέκτη GPS, επειδή όπως προαναφέρθηκε στην Ελλάδα η απόσταση από τον Πομπό είναι αρκετά μεγάλη, πρέπει να προσέξετε τα εξής:

Ο δέκτης δεν πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε καλώδια ρεύματος. Ούτε κοντά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι αποστάσεις πρέπει να είναι πάνω από 20~30 εκατοστά. Δοκιμάστε έχοντας το Menuστην θέση bδιάφορες θέσεις ώστε να βρείτε την κατάλληλη, παρατηρώντας ταυτόχρονα αν η λήψη είναι καλή στο Menub”.

Οι ιδιότητες αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν ισχύουν για τους δέκτες συγχρονισμού GPS, στους οποίους τα πράγματα είναι μάλλον πιο εύκολα, αφού η βασική προϋπόθεση είναι να έχει ο δέκτης οπτική επαφή με τον ουρανό.

Προεπιλογή Χρόνου CounterDown: Πιέστε το πλήκτρο (F1): Για να προεπιλέξετε τον Χρόνο που θα αρχίζει η αντίστροφη χρονομέτρηση. Η εμφάνιση και η ρύθμιση γίνεται διαδοχικά. Πρώτα η ώρα, τα λεπτά και μετά τα δευτερόλεπτα. Αφού πληκτρολογήσετε διαδοχικά 6 νούμερα, αμέσως μετά πιέστε ξανά (F1) για να καταχωρηθεί στη μόνιμη μνήμη η ρύθμιση. Όποτε επιθυμείτε μπορεί να αλλάξετε πάλι τον χρόνο εκκίνησης του χρονομέτρου αντίστροφης μέτρησης.

Λειτουργία Χρονομέτρησης: Υπάρχουν συνολικά 2 τρόποι χρονομέτρησης. UpCounter – κανονική χρονομέτρηση η οποία ξεκινά με το πλήκτρο (Up) και CounterDownΑντίστροφη χρονομέτρηση αρχίζοντας με τον προεπιλεγμένο χρόνο η οποία αρχίζει πιέζοντας το πλήκτρο (Down). H χρονομέτρηση αρχίζει μόνο όταν πιέσετε το πλήκτρο PLAY/PAUSE. επίσης μπορείτε να σταματάτε (παγώσετε) το χρόνο και να συνεχίζεται πάλι τη χρονομέτρηση πιέζοντας το ίδιο πλήκτρο. Σε κάθε έναρξη ή παύση ή τέλος της χρονομέτρησης ακούγεται η ηχητική ειδοποίηση - Κόρνα της συσκευής και θα πρέπει να γνωρίζεται ότι ο χρόνος αρχίζει να μετρά μόλις σταματήσει η Κόρνα και τελειώνει πάλι μόλος αρχίσει να ηχεί η Κόρνα.

 Εμφάνιση Σκορ: Για να εμφανιστεί το σκορ στην  ομάδα 1 θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο 4 που αυξάνει το σκορ και με το 7 μειώνει αντίστοιχα. Όσον αφορά την ομάδα 2 με το πλήκτρο 5 αυξάνει το σκορ και με το πλήκτρο 8 μειώνει αντίστοιχα

*Σημείωση: (Μόνο για την περίπτωση του Βόλεϊ)

Για να εμφανιστεί το  Σετ θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο 6 για την ομάδα 1 και το πλήκτρο 9 για την ομάδα 2 το οποίο αυξάνει κατά  ένα.

Reset:

Αν για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να θέσετε τον επεξεργαστή του  Display Σε κατάσταση Reset (Επανεκκίνηση) μπορείτε να το κάνετε πιέζοντας το πλήκτρο Resetστο τηλεκοντρόλ. Εάν κατά τη ρύθμιση θέλετε για κάποιο λόγο να ακυρώσετε την διαδικασία πιέστε  επίσης Reset.

 Οδηγίες για χειριστήριο μακρυνής εμβέλειας:

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο μακρυνής εμβέλειας οι αντίστοιχες εντολές και πλήκτρα είναι τα παρακάτω:

Το πλήκτρο 1: Γίνεται η εκκίνηση του παιχνιδιούrf remote control (Start)
ή πάγωμα του παιχνιδιού (Pause).
Το πλήκτρο 2:Reset/επανεκκίνηση του πίνακα
Το πλήκτρο 3: Αυξάνεται το (+) score για την ομάδα 1(Home).
Το πλήκτρο 4: Αυξάνεται το (+)score για την ομάδα 2(Quest).
Το πλήκτρο 5: Μειώνει το (-) score για την ομάδα 1(Home).
Το πλήκτρο 6: Μειώνει το (-) score για την ομάδα 2(Quest).
Το πλήκτρο 7: Up Counter/Κανονική Χρονομέτρηση
Το πλήκτρο 8Counter Down/Αντίστροφη χρονομέτρηση