Εκτύπωση

Queue keypad 2 th

Κονσόλα χειρισμού με οθόνη LCD και πληπτρολόγιο (keypad) 4Χ4 16 πλήκτρων με τροφοδοσία 12 volt συνοδευόμενο από εξωτερικό τροφοδοτικό

416447