Εκτύπωση

Eko gas prices led display

Μία από τις νέες εγκαταστάσεις έγινε σήμερα στην Λεωφ. Βασ. Όλγας στη Θεσσαλονίκη σε πρατήριο EKO. Το σύστημα αυτό διαθέτει τη νέα τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Rousis Systems και αρκετά υψηλότερη φωτεινότητα από τα παλιότερα συστήματα. Το χρώμα των LED είναι λευκό καθώς η εταιρία προτιμά το χρώμα αυτό για τα LED των ηλεκτρονικών επιγραφών στα πρατήρια της.

Το έργο αυτό και η εγκατάσταση έγινε από την Εταιρία κατασκευής επιγραφών Foulidis η οποία έχει αναλάβει τη σήμανση με ηλεκτρονικές επιγραφές τιμών καυσίμων για τα πρατήρια της ΕΚΟ.