Εκτύπωση

424 queue small news

Νέο σύστημα προτεραιότητας με LED τοποθετήθηκε από την εταιρία μας στο 424 Γενικό στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο αιματολογικό τμήμα. Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε πρόσφατα. Είναι ευέλικτο και οικονομικό για όπου απαιτείται απλά διαχείριση του αριθμού σειράς προτεραιότητας. 

Στο τμήμα αυτό τοποθετήθηκαν δύο μικρές SMD LED επιγραφές εσωτερικού χώρου, η μία έξω από το εργαστήριο και η άλλη μέσα χρησιμοποιούμενη ως μόνιτορ. Ο χειρισμός γίνεται από το ασύρματο τηλεχειριστήριο ραδιοσυχνότητας

Δείτε στο gallery φωτός της εγκατάστασης.