Digits Collection_white.jpg

Нашата компания разполага с най-голямата гама от проектирани LED електронни светодиоди за изграждане на различни LED панели. Дисплеите са "Seven Segment" и могат да показват всички номера и някои символи. Разположението на светодиодите на дъските е проучено и проектирано след години опит за по-добри резултати при показване на информация.

LED Открит LED диапазон:

Ύψος ψηφίου  Απόσταση
αναγνωσιμότητας
15 cm 75 μέτρα
18 cm 90 μέτρα
21 cm 105 μέτρα
24 cm 120 μέτρα
32 cm 160 μέτρα
38 cm 190 μέτρα
68 cm 340 μέτρα

Вътрешен светодиоден светодиод:

Digits Collection Indoor.jpg

 

Височина на цифрата

разстояние
четливост

5,7 cm 28 метра
18 cm 50 метра