2l Parking

 

Електронно сигнализиране за системи за управление на паркирането. Тези надписи информират водачите на кои платна могат свободно да преминат към или от паркоместата. Те също информират водачите колко на брой свободни места има в паркинга или,ако няма такива. Обработката се извършва с безжично дистанционно управление или автоматично от компютър, намиращ се в парка или дори дистанционно чрез интернет.

Електронният знак за паркиране има две програмирани съобщения, които се променят с обикновен превключвател, както следва:

  • Пълен - пълен
  • Безплатно - безплатно

За тези, които планират изграждане на системи за автоматично паркиране, протокола за комуникация, е на разположение, за да персонализирате онлайн надпис включен във вашата система, като показва на обществеността необходимата информация.

кликнете за уголемяване.