Цифрови електронни LED  таймери , дисплей за обратно броене, електронни табла за спорт на открито и закрито - футбол, баскетбол, волейбол, тенис и др.