Цифрови електронни прецизни таймери с LED, дисплей за обратно броене, електронни табла за вътрешен и външен спорт, футбол, баскетбол, волейбол, тенис и др.