RC283501 Timer1Οδηγίες για την εγκατάσταση:

Συνδέστε την παροχή της συσκευής με το δίκτυο 220V 50Hz. Προσοχή!  Είναι απαραίτητη και η σύνδεση της γείωσης για λόγους ασφαλείας. Το καλώδιο του ρεύματος, όταν είναι εκτεθειμένο σε υπαίθριο χώρο, πρέπει να καλυφθεί σε προστατευτικό πλαστικό σωλήνα ή να προστατευτεί με άλλο μέσο, μέχρι το μπουάτ σύνδεσης.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και είναι κατασκευασμένη όχι μόνο για να λειτουργεί σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες αλλά και σε συνθήκες με βροχή ή υψηλή υγρασία. Επίσης, η ένταση της φωτεινότητας των LEDs είναι τέτοια ώστε οι πληροφορίες να είναι ευανάγνωστες ακόμη και αν υπάρχει απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσετε στον αισθητήρα θερμομέτρου (αν διαθέτει το μοντέλο) και στη σωστή τοποθέτησή του. Ο αισθητήρας είναι μεταλλικός και κυλινδρικός και συνδέεται με τη συσκευή με καλώδιο 2,5 συνήθως μέτρων. Το μεταλλικό του μέρος πρέπει να βρίσκεται μονίμως σε σκιερό μέρος και προστατευμένο από βροχή και αέρα, έτσι ώστε ή μέτρηση και η ένδειξη της θερμοκρασίας να είναι πιστή, δηλαδή να ανταποκρίνεται πλήρως στις εξωτερικές συνθήκες.

Επίσης, προσοχή πρέπει να δείξετε στην περίπτωση που υπάρχει επιγραφή με λάμπες φθορίου ή neon πολύ κοντά στο σημείο τοποθέτησης. Το ηλεκτρονικό display πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απομονωμένο ηλεκτρικά από τη φωτεινή επιγραφή, ώστε να μη λαμβάνει παράσιτα.

Λειτουργία κανονικού ρολογιού:

Η επιγραφή έχει τη δυνατότητα να προβάλει την πληροφορίες ώρας, ημερομηνίας καθώς και θερμοκρασίας.

Προαιρετικά α) μπορεί να προβάλει την υγρασία και β) μπορεί να διαθέτει δέκτη GPS για τον απόλυτο και συνεχή συγχρονισμό του τοπικού ρολογιού με το ατομικό ρολόι.

Ο χειρισμός του και οι επιλογές μπορούν να γίνουν με το συνοδευτικό τηλεκοντρόλ υπερύθρων. Η εμβέλεια του τηλεκοντρόλ υπερύθρων είναι περίπου 10 μέτρα με κατεύθυνση προς τον δέκτη. Προσοχή! Όταν το display βρίσκεται σε απευθείας έκθεση στον ήλιο η εμβέλεια αυτή μειώνεται. Ο δέκτης υπερύθρων βρίσκεται στο πρώτο ψηφίο αριστερά στο πάνω μέρος του. Αν το display είναι διπλής όψης τότε διαθέτει δέκτη υπερύθρων και στις δύο όψεις.

Η ένταση της φωτεινότητας των LEDs αυξομειώνεται σε σχέση με τις εξωτερικές συνθήκες με τη βοήθεια ενός φωτοαισθητήρα που βρίσκεται πάνω στο display. 

Λειτουργία Χρονομέτρου:

Η συσκευή διαθέτει Up counter χρονομέτρηση και 2 Counter down - αντίστροφη μέτρησης, με δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου έναρξης. Ακόμη, περιλαμβάνει κόρνα που ηχεί στη λήξη του χρόνου και σε περίπτωση που επιλέξετε να παγώσετε τον χρόνο.

Προαιρετικά διαθέτει έξοδο με 4 καλωδίων για σύνδεση εξωτερικών σταθερών μπουτόν για λειτουργίες: start, reset και stop.

Προαιρετικά επίσης διαθέτει επιτραπέζια κονσόλα χειρισμού με πληκτρολόγιο και οθόνη LCD υγρών κρυστάλλων.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

Συγχρονισμός ρολογιού: Εξ αρχής και αν η συσκευή δεν διαθέτει αυτόματο ραδιοσυγχρονισμό ή GPS Δέκτη, θα πρέπει να ρυθμιστεί σωστά το εσωτερικό ρολόι της συσκευής με την τρέχουσα ακριβή ώρα. Για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή πιέζετε το πλήκτρο Set Clock στο τηλεκοντρόλ. Αμέσως αρχίζει να αναβοσβήνει το πρώτο ψηφίο από αριστερά. Πληκτρολογείτε τη σωστή τιμή (ώρες, λεπτά) και αμέσως μετά πιέζετε πάλι το πλήκτρο Set Clock και θα δείτε νααναβοσβήνει η ημερομηνία (ημερομηνία, μήνας). Αφού πληκτρολογήσετε και τη σωστή ημερομηνία πιέζετε πάλι Set Clock και τώρα ακολουθεί η χρονολογία, την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο στα δύο τελευταία ψηφία. Τέλος, πατάτε ακόμα μια φορά Set Clockώστε να καταχωρηθούν όλες οι αλλαγές, και αμέσως μετά το display επανέρχεται στην κανονική λειτουργία του. Κάνετε ξανά το ίδιο όποτε το Ρολόι του display χρειάζεται συγχρονισμό (εκτός αν διαθέτει αυτόματο συγχρονισμό).

Menu επιλογών: Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε ποιές από όλες τις πληροφορίες που διαθέτει το display επιθυμείτε να εμφανίζονται πιέζοντας το πλήκτρο Set Normal Clock. Αμέσως εμφανίζεται η ένδειξη F1 και ένα ψηφίο αναβοσβήνει. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για να επιλέξετε το ψηφίο αυτό. Κάθε ψηφίο από το 1 έως το 7 αντιστοιχεί σε ένα συνδυασμό εμφανίσεων.

Αριθμός
Ώρα
Ημερο-μηνία
Θερμο-κρασία
1
ON
OFF
OFF
2
OFF
ON
OFF
3
ON
ON
OFF
4
OFF
OFF
ON
5
ON
OFF
ON
6
OFF
ON
ON
7
ON
ON
ON

Αμέσως μετά πιέζετε πάλι το πλήκτρο Set Normal Clock και θα εμφανιστεί η ένδειξη F2. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον ρυθμό εναλλαγής των πληροφοριών. Από 1 έως 9 δευτερόλεπτα (για πόσο χρόνο δηλαδή το display θα εμφανίζει κάθε πληροφορία).

Οι επόμενες δύο λειτουργίες του Menu αφορούν στη λειτουργία του ραδισυγχρονισμού DCF ή GPS. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει DCF ή GPS μπορείτε να τις παραλείψετε πιέζοντας διαδοχικά άλλες δύο φορές το πλήκτρο Set Normal Clock,ώστε να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

 

DCF / GPSΕνδείξεις.

Στην πρώτη από αυτές τις δύο ενδείξεις, αμέσως μετά το F2 εμφανίζεται το Pκαι ένα διψήφιο νούμερο. Αυτή η ένδειξη δείχνει πόσες ημέρες (24ωρα) έχουν περάσει από την τελευταία ενημέρωση που έχει δεχθεί το τοπικό σας ρολόι από τον πομπό του DCF στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Σε μερικές περιπτώσεις, ειδικά στην Ελλάδα λόγω της μεγάλης απόστασης από τον πομπό (πάνω από 2000 χλμ.)  ή και λόγω επιδράσεως άλλων συσκευών ή παρεμβολών, υπάρχει το ενδεχόμενο να μην έχουμε λήψη για αρκετές μέρες. (Ζητήστε να ενημερωθείτε από τον αντιπρόσωπο ή από την ROUSIS SYSTEMS (www.rousis.gr) για τη λειτουργία του συστήματος αυτόματης ενημέρωσης ρολογιών από τον Ράδιο-Πομπό DCF)

Πιέζοντας πάλι Menu η επόμενη ένδειξη που εμφανίζεται είναι το bκαι ένα διψήφιο νούμερο. Το νούμερο αυτό δείχνει αν υπάρχει συνεχής και καλή λήψη δεδομένων από τον δέκτη GPS. Εάν η λήψη είναι καλή το νούμερο αυτό θα αυξάνεται συνεχώς με ρυθμό ανά ένα δευτερόλεπτο, καθώς ο ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων από τον πομπό GPS είναι ένα bit ανά δευτερόλεπτο.

Για να έχετε όσο το δυνατόν πιο καλή λήψη του σήματος GPS, επειδή όπως προαναφέρθηκε στην Ελλάδα η απόσταση από τον πομπό είναι αρκετά μεγάλη, πρέπει να προσέξετε τα εξής:

Ο δέκτης δεν πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε καλώδια ρεύματος ούτε κοντά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι αποστάσεις πρέπει να είναι πάνω από 20-30 εκατοστά. Δοκιμάστε έχοντας στο Menu στην θέση b διάφορες θέσεις, ώστε να βρείτε την κατάλληλη, παρατηρώντας ταυτόχρονα αν η λήψη είναι καλή στο Menu b”.

Οι ιδιότητες που προαναφέρθηκαν δεν ισχύουν για τους δέκτες συγχρονισμού GPS, στους οποίους τα πράγματα είναι μάλλον πιο εύκολα, αφού βασική προϋπόθεση είναι ο δέκτης να έχει  οπτική επαφή με τον ουρανό.

Προεπιλογή Χρόνου Counter Down: Αρχικά, πιέζετε το πλήκτρο Set Counter Down, για να προεπιλέξετε τον χρόνο έναρξης της αντίστροφης χρονομέτρησης. Αφού πληκτρολογήσετε διαδοχικά 4 νούμερα, αμέσως μετά πιέζετε ξανά Set Counter Down,για να καταχωρηθεί στη μόνιμη μνήμη η ρύθμιση. Το χρονόμετρο διαθέτει 2 μνήμες counter down, οπότε διαδοχικά θα έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε και τις δύο μνήμες  απο το ίδιο μενου. Όποτε επιθυμείτε, μπορεί να αλλάξετε πάλι τον χρόνο εκκίνησης του χρονομέτρου αντίστροφης μέτρησης.