Εκτύπωση

 Όλες οι ρυθμίσεις γίνονται με το κυρίως πρόγραμμα των ηλεκτρονικών επιγραφών LED Display Editor.

 Επιλέγουμε σε ποια γραμμή (σελίδα) θέλουμε να εμφανιστεί ο μετρητής και πληκτρολογούμε @=0000.

Με αυτό τον τρόπο ορίζουμε τον μετρητή στην μνήμη της επιγραφής.

@=0000 : Ορίζουμε την επιγραφή σε 0000για να ξεκινήσει η μέτρηση από 0000 ημέρες.

Αν για παράδειγμα θέλουμε να ορίσουμε την επιγραφή να ξεκινήσει την μέτρηση από τις 100 ημέρες θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε αντίστοιχα @=0100. 

Αν έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή των μηνυμάτων που θέλουμε να εμφανίζει η επιγραφή μας, πατάμε στο πρόγραμμα το κουμπί SET CLOCK (για την ρύθμιση της ώρας) και στην συνέχεια το κουμπί SEND ALL.

Ολόκληρη η λίστα των μηνυμάτων που έχουμε φτιάξει, έχει αποσταλεί στην επιγραφή, όμως παρατηρούμε ότι στην θέση του μετρητή μας εμφανίζει το μήνυμα @=0000.

Πηγαίνουμε στο πρόγραμμα LED Display Editor και στη γραμμή (σελίδα) που ορίσαμε τον μετρητή, σβήνουμε το =0000 και αφήνουμε μόνο το @. Για να εμφανιστεί ο μετρητής θα πρέπει να ξανα πατήσουμε το κουμπί SENDALL.

*ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή μέτρηση  είναι η καθημερινή λειτουργία της επιγραφής έστω και για 5’. Αν για παράδειγμα η επιγραφή δείχνει 0005 και μείνει κλειστή για 3 ημέρες και ανοίξει την 4η ημέρα ο μετρητής θα εμφανίσει 0006 και όχι 0008 ημέρες.